Läran om livet

Ayurveda

Image

Människan är en helhet. Kroppen, själen och sinnet är tre aspekter av samma sak – den hela människan. Med tre enkla medel kan vi påverka vår inre balans och hitta vår egen harmoni: kosten, sömnen och livsstilen.

Ayurveda är sanskrit och betyder ”kunskapen om livet”. Det är ett tusenårigt tankesystem som liksom den antika grekiska filosofin vilar på tanken om de grundläggande elementen: rymd, luft, eld, vatten och jord. Ayurveda talar om tre doshor: vata, pitta och kapha.